O programie operacyjnym PO WER

Aktualności

BANER DOTYCZĄCY Ścieżki współpracy
 

Sukcesy projektów

PWP PODKARPACKIE STAWIA NA ZAWODOWCÓW- działanie:9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Program Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.

88 780 094,46 zł

Zobacz projekt na Mapie Dotacji UE
 

Cele Programu

25000 osób młodych objętych wsparciem

31 nowouruchomionych kierunków kształcenia

607 wypracowanych programów nauczania