Informacja o projektach wybranych do dofinansowania w ramach naboru pozakonkursowego PUP nr POWR.01.01.01-IP.21-18-010/20