• Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.21-18-013/21

  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.21-18-013/21

  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Nabór nr POWR.01.01.02-IP.21-18-012/21

  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 – Wsparcie udzielane z Inicjatywy na...

 • Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.21-18-011/20 - pytania i odpowiedzi

  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu POWR.01.02.01-IP.21-18-011/20. Plik do pobrania w załączeniu.

 • Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.21-18-011/20

  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Pliki...

 • Zmiana terminu ogłoszenia naboru projektów konkursowych w ramach Działania 1.2 dla PUP

  Instytucja Pośrednicząca POWER informuje, że nie jest możliwe przeprowadzenie konkursu zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy (TYP PROJEKTU 3 – PROJEKTY KONKURSOWE PUP), którego ogłoszenie zaplanowano w I kwartale 2020 r., natomiast nabór...

 • Ogłoszenie o wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie dla projektu pozakonkursowego w ramach naboru nr POWR.01.01.01-IP.21-18-010/20

  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1...

 • Pytania i odpowiedzi wg. stanu na dzień 02.04.2019 r.

  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje zestaw pytań i odpowiedzi dotyczących ogłoszonego konkursu wg. stanu na dzień 02.04.2019 r.

 • Materiały ze spotkania 20.03.2019 r.

  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje materiały ze spotkania informacyjnego które odbyło się 20.03.2019 r.

 • Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.21-18-009/19

  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu...

 • Nabór nr POWR.01.01.02-IP.21-18-008/19

  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 –...

 • Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.21-18-007/18 druga część pytań i odpowiedzi dotyczących ogłoszonego konkursu

  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje drugą część pytań i odpowiedzi dotyczących konkursu POWR.01.02.01-IP.21-18-007/18.

 • Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.21-18-007/18

  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs nr POWR.01.02.01-IP.21-18-007/18 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,...

 • Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.21-18-006/17

  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (Instytucja Pośrednicząca POWER) informuje, iż w dniu 4 maja 2017 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.01-IP.21-18-006/17. Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności doprecyzowania zapisów Regulaminu Konkursu zgodnie z rekomendacjami IZ POWER oraz uchwałą Komitetu Monitorującego POWER.

 • Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.21-18-006/17

  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs nr POWR.01.02.01-IP.21-18-006/17 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,...

 • Nabór nr POWR.01.01.02-IP.21-18-005/17

  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 –...

 • Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.21-18-004/16

  W związku z aktualizacją przez Ministerstwo Rozwoju materiału dotyczącego uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego z dnia 26 kwietnia 2016 r., Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (Instytucja Pośrednicząca POWER) informuje, iż w dniu 9 maja 2016 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr...

 • Konkurs POWR.01.02.02-IP.21-18-004/16

  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs nr POWR.01.02.02-IP.21-18-004/16 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe,...

 • Zmiana Dokumentacji naboru nr POWR.01.01.02-IP.21-18-003/16

  W związku z dokonaną przez Instytucję Zarządzającą PO WER aktualizacją Minimalnego zakresu instrukcji wykonawczych w zakresie procedury wyboru do dofinansowania projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy dla PO WER oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze...

 • Nabór nr POWR.01.01.02-IP.21-18-003/16

  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 –...

 • Zmiana Regulaminu Konkursu POWER nr POWR.01.02.02.-IP.21-18-002/15

  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie (Instytucja Pośrednicząca POWER) informuje, iż w dniu 1 września 2015 r. dokonano zmiany Regulaminu konkursu nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15. Zmiany dotyczą: - Podrozdział 1.1 "Podstawa prawna i dokumenty programowe", w ramach części "należy również zapoznać się z" dodano kolejny dokument tj. "Zasady...

 • Konkurs nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15

  Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe...

 • Nabór nr POWR.01.01.02-IP.21-18-001/15

  Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I – Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.2 – Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz...