Informacja o planowanym terminie zamknięcia konkursu oraz o nieuruchamianiu II rundy naboru w ramach konkursu nr POWR.01.02.01-IP.21-18-009/19

Z uwagi na fakt, iż łączna wartość wnioskowanego dofinansowania we wnioskach złożonych w ramach I rundy konkursu nr POWR.01.02.01-IP.21-18-009/19 znacznie przekracza 100% kwoty alokacji przeznaczonej na konkurs, Instytucja Organizująca Konkurs – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że NIE ZOSTANIE uruchomiona II runda naboru w ramach...

Informacje uzyskane od beneficjentów na temat błędów i nieprawidłowości oraz ich skutków wynikających z ustaleń audytów i kontroli innych (zewnętrznych) instytucji/organów

W związku z rekomendacjami Instytucji Audytowej z audytu systemu zarządzania i kontroli PO WER 2014-2020 WUP w Rzeszowie jako Instytucja Pośrednicząca w zakresie realizacji PO WER informuje, iż na niniejszej stronie internetowej w zakładce „Wiadomości” będą publikowane informacje uzyskane od beneficjentów na temat błędów i nieprawidłowości oraz ich...

Materiał informacyjny dotyczący programu PO WER

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie udostępnia materiał informacyjny w języku migowym dotyczący programu operacyjnego PO WER.

Materiały ze spotkania 20.03.2019 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje materiały ze spotkania informacyjnego które odbyło się 20.03.2019 r.

Granty na współpracę ponadnarodową

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w Rzeszowie, które odbędzie się dnia 27 lutego 2019r. (środa) w godz. 11:30 – 15:30 w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie (ul. Grunwaldzka 15) Zapisy uczestników prowadzone są poprzez stronę: https://832406-112121.evenea.pl/ Podczas spotkania zostaną omówione zasady ubiegania się o granty na wypracowanie i...

Roczny Plan Działania na 2019 rok

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na podstawie Uwały nr 221 Komitetu Monitorującego z dnia 2 października 2018 r. zatwierdziła Roczny Plan Działania na rok 2019 dla I Osi Priorytetowej PO WER opracowany przez WUP w Rzeszowie. RPD 2019

Dzień Otwarty z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie oraz Ochotniczy Hufiec Pracy Podkarpacka Wojewódzka Komenda zapraszają na Mikołajkowy Dzień Otwarty z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Odbędzie się on w czwartek 6 grudnia 2018 roku w godzinach 10:00-13:00 w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, ul. Naruszewicza 11, parter, sala nr 6. Zapraszamy...

Informacja dotycząca udostępnienia nowej wersji SOWA

WUP w Rzeszowie w załączniku przekazuje pismo w sprawie udostępnienia nowej wersji SOWA.

Roczny Plan Działania na 2018 rok

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 30 maja 2018 r. zatwierdziła zmiany w Rocznym Planie Działania na rok 2018 dla I Osi Priorytetowej PO WER opracowanym przez WUP w Rzeszowie.

Nowe Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że zostały opublikowane nowe Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, które obowiązują od 11.04. 2018 r. treść dokumentu jest dostępny w zakładce O programie/Zapoznaj się z prawem i dokumentami.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w dziedzinie RYNEK PRACY I ZATRUDNIENIE

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów POWER w dziedzinie ZATRUDNIENIE I RYNEK PRACY. Dokumenty należy dostarczyć w terminie do 15 maja 2018 r. do 22 maja 2018 r. do godziny 15.30. do...

Rozszerzenie zakresu wsparcia możliwego do realizacji w projektach powiatowych urzędów pracy w ramach naboru POWR.01.01.02-IP.21-18-005/17

Zgodnie ze stanowiskiem IZ PO WER oraz na podstawie zapisów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z dn. 27 grudnia 2017 r., WUP w Rzeszowie podjął decyzję o umożliwieniu realizacji wsparcia w postaci wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w projektach realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach naboru...

Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.21-18-007/18 druga część pytań i odpowiedzi dotyczących ogłoszonego konkursu

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje drugą część pytań i odpowiedzi dotyczących konkursu POWR.01.02.01-IP.21-18-007/18.

Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu POWR.01.02.01-IP.21-18-007/18

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu POWR.01.02.01-IP.21-18-007/18.

Materiały ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu POWR.01.02.01-IP.21-18-007/18, które odbyło się w dniu 24.04.2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje materiały (prezentacje: ogólne założenia konkursu oraz pomiar wskaźników)ze spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu POWR.01.02.01-IP.21-18-007/18, które odbyło się w dniu 24.04.2018 r.

Wyświetlanie 1 - 15 z 75 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15